ஆஸ்திரேலிய திறன்களுக்கான SRTV RPL இப்போது கிடைக்கிறது

கூட்டாளி குழு 314, Swiftwater Rescue Technician Vehicle (SRTV®) நிபுணர்கள் இப்போது வெள்ள நீர் மீட்புக்கான ஆஸ்திரேலிய திறன்களைப் பெற முடியும்.

Group314, ஒரு முன்னணி ஆஸ்திரேலிய RTO உடன் பணிபுரியும், எங்கள் புதிய தனியுரிம ஸ்விஃப்ட்வாட்டர் ரெஸ்க்யூ டெக்னீசியன் வெஹிக்கிள் (SRTV®) சிறப்புப் படிப்பை வெற்றிகரமாக முடித்த மாணவர்கள், பின்வரும் இரண்டு ஆஸ்திரேலிய பொதுப் பாதுகாப்புத் தேசியத் திறன் பிரிவுகளுக்கு எதிராக முன் கற்றல் (RPL) அங்கீகாரத்திற்கு இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்:

  • PUASAR001 நில அடிப்படையிலான விரைவான நீர் மற்றும் வெள்ள நீர் மீட்பு மற்றும் மீட்பு.
  • PUASAR002 வெள்ள நீர் மற்றும் வெள்ள நீர் மீட்பு மற்றும் மீட்பு.

மாணவர்களுக்கு வழங்குவதும் உண்டு HLTAID011 முதலுதவி வழங்கவும், மாணவர்கள் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்தி, சரிபார்க்க வேண்டிய ஆவணங்களைப் பதிவேற்றி, திறமையைச் சரிபார்க்க குறைந்த எண்ணிக்கையிலான ஆன்லைன் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்கின்றனர்.

செப்டம்பர் 18, 2023 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது: நியூசிலாந்து தகுதிகள் ஆணைய பிரிவு தரநிலை 6400 ஐ வைத்திருக்கும் நியூசிலாந்தில் வசிக்கும் மாணவர்கள் HLTAID011 க்கு மாற்றாக உள்ளூர் முதலுதவி சான்றிதழின் ஆதாரத்தை பதிவேற்றலாம். குழு 314, நியூசிலாந்து தகுதிகள் ஆணையம் 6400 ஐ HLTAID011 உடன் இணைத்துள்ளது.

குழு314 மூலம் மாணவர்களுக்கு சாதனை அறிக்கை வழங்கப்படுகிறது.

ஆஸ்திரேலியாவில் வசிக்கும் மாணவர்கள் தங்கள் USIஐயும் வழங்க வேண்டும். ஆஸ்திரேலியாவிற்கு வெளியே வசிக்கும் மாணவர்கள் USI ஐ வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

மேலும் படிக்க Group314 இன் இணையதளத்தில்.