Badania

Oferujemy badania w sprawach związanych z bezpieczeństwem publicznym, od zarządzania kryzysowego, dobrostanu zwierząt po ratownictwo techniczne.

W szczególności nasi konsultanci mają doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych i zostały opublikowane w takich czasopismach jak Animals, Australian Journal of Emergency Management, Australasian Journal of Trauma & Disaster Studies oraz Dziennik poszukiwań i ratownictwa.

Zbyt często konsultanci, którzy nie mają uprawnień ani doświadczenia operacyjnego w zarządzaniu kryzysowym, przeprowadzają przeglądy po zdarzeniu. Raporty te zwykle nie identyfikują kluczowych i niewygodnych wniosków. Podejmując takie przeglądy, działamy uczciwie i niezależnie, zgłaszając się do dobra publicznego jako analitycy sądowi zajmujący się bezpieczeństwem publicznym.

Nasi konsultanci przedstawili rządowi ważne wnioski dotyczące ulepszeń, obrony cywilnej, służb ratowniczych i dobrostanu zwierząt; jak również szkolenie koronerów w Nowej Zelandii w śledztwach dotyczących zgonów związanych z wodą w oparciu o nasze międzynarodowe nagradzane odzyskiwanie ciała z cieków wodnych.